SK Neslyšících Plzeň, z.s.

Příspěvky

Příspěvky

OZNAMUJEME výši členských příspvěků od 1. ledna 2021.
 
Žactvo, dorost do 18 let - 100,-Kč/rok
Dospělí od 19 - 69 let - 500,- Kč/rok
Dospělí od 70 - 99 let - 100,- Kč/rok

 

Vysvětlivky:
Aktivní sportovci* - podmínkou je účast nejméně na 4 turnajích za aktuální rok - např. MČR, OPEN, ME, MS, Deaflympics , mezinárodní turnaje a přátelské turnaje neslyšících.

Neaktivní sportovci* - se nezúčastnili žádného turnaje za aktuální rok, v případě že by porušili a zúčastnili se jednoho nebo více turnajů , jsou povinni uhradit navíc 500,- Kč jako aktivní člen
 
Jak zaplatit příspěvek?
1) hotově v prostorách spolku:  kontakt: MIMROVÁ Ludmila - 737 585 489 (whatsapp)
2) bezhotovotstním bankovním převodem - číslo účtu 1969352012/3030 - nejdříve kontaktujete pí MIMROVOU
 
PŘÍSPĚVKY SE HRADÍ VŽDY DO VALNÉ HROMADY!
 
Nebude-li příspěvek zaplacen ani do valné hromady, pak se člen SK Neslyšících Plzeň, z. s., nebude moci účastnit Mistrovských soutěží ani přátelských turnajů.
 
Přihláška do členství v SK Neslyšících Plzeň, z.s.
Doklady potřebné k získání členství v SK Neslyšících Plzeň, z.s.:
 
4) kopie lékařké zprávy o sluchové vadě, musí být ztráta sluchu vyšší než 55dB
5) pasová fotka 3,5 x 4,5 cm na členský průkaz
6) členský příspěvek klubu platný od 1. 1. 2021
 
Všechny uvedené doklady naskenovat poslat e-mailem na: sknplzen2.cz@gmail.com a vyčkat na kladnou odpověď ohledně přijetí žádosti. Po kladném přijetí žádosti  předat všechny dokumenty po domluvě výkonnému výboru, popř. zaslat na adresu:
 
SK Neslyšících Plzeň, z.s.
Vyšehradská 1773/2a
326 00  Plzeň
 
* V rámci GDPR, je uvedeno jakým způsobem budeme nakládat s Vašimi údaji – Informace o zpracování osobních údajů. Za účelem naší propagace na webu, sociálních sítích a pro marketingové účely (propagační materiály, letáky apod.) je podpis nutný. To je jedna z podmínek pro vstup do klubu.

Hráč, který je členem dosavadního klubu slyšících může být i současně členem sportovního klubu neslyšících.